"Szychta kreatywna. Forum"

30 Marca 2017, 09:30 (Czwartek) - 31 Marca 2017, 17:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
godz. 10.00
Rozpoczęcie Forum (audytorium)

godz. 10.15 - 12.00
Keynote speaker: Robert Konieczny (audytorium)

godz. 12.20 - 14.00
Panele dyskusyjne:
a) Miejsca pamięci - miejsca tożsamości. Rewitalizacja przestrzeni o znaczeniu historycznym (sala "A")
b) Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych (sala "I")

godz. 14.45- 16.15
Muzeum Śląskie na warsztat. Dyskusja wokół przygotowywania planu funkcjonalnego dla zabudowań
Szybu Bartosz (audytorium)

godz. 16.30-18.00
Strefa Kultury - dyskusja o znaczeniu przestrzeni publicznej w życiu społeczności (audytorium)
I dzień, godz. 10.00-19.00

godz. 10.00
Rozpoczęcie Forum (audytorium)

godz. 10.15 - 12.00
Keynote speaker: Robert Konieczny (audytorium)

godz. 12.20 - 14.00
Panele dyskusyjne:
a) Miejsca pamięci - miejsca tożsamości. Rewitalizacja przestrzeni o znaczeniu historycznym (sala "A")
b) Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych (sala "I")

godz. 14.45- 16.15
Muzeum Śląskie na warsztat. Dyskusja wokół przygotowywania planu funkcjonalnego dla zabudowań
Szybu Bartosz (audytorium)

godz. 16.30-18.00
Strefa Kultury - dyskusja o znaczeniu przestrzeni publicznej w życiu społeczności (audytorium)

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
godz. 10.00-11.30
Case studies (audytorium)

godz. 11.45-13.30
Ludzie, przestrzeń, architektura. Rola dialogu w kreowaniu przemian społecznych i urbanistycznych (sala ekspozycyjna w budynku Centrum Scenografii Polskiej)
II dzień, godz. 10.00-14.00

godz. 10.00-11.30
Case studies (audytorium)

godz. 11.45-13.30
Ludzie, przestrzeń, architektura. Rola dialogu w kreowaniu przemian społecznych i urbanistycznych (sala ekspozycyjna w budynku Centrum Scenografii Polskiej)

dostępnych: 1

już niedostępne -
Dziedzictwo poprzemysłowe w trakcie przemian.

W ramach Forum istnieje możliwość zapisania się na jedną z dwóch wizyt studyjnych odbywających się na terenie województwa śląskiego.
II dzień, godz. 14.00-17.00: Wizyta studyjna w Fabryce Porcelany w Bogucicach

Dziedzictwo poprzemysłowe w trakcie przemian.

W ramach Forum istnieje możliwość zapisania się na jedną z dwóch wizyt studyjnych odbywających się na terenie województwa śląskiego.

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Dziedzictwo poprzemysłowe w trakcie przemian.

W ramach Forum istnieje możliwość zapisania się na jedną z dwóch wizyt studyjnych odbywających się na terenie województwa śląskiego.
II dzień, godz. 14.00-17.00: Wizyta studyjna w Fabryce Obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej - projekt: Fabryka Pełna Życia

Dziedzictwo poprzemysłowe w trakcie przemian.

W ramach Forum istnieje możliwość zapisania się na jedną z dwóch wizyt studyjnych odbywających się na terenie województwa śląskiego.

dostępnych: 5

już niedostępne -

Szychta kreatywna to wielowymiarowy projekt, w którym temat rewitalizacji poruszamy w kilku różnych, ale przenikających się ujęciach: architektonicznym, inwestycyjnym i społecznym. Ten ostatni wymiar wiąże się z najważniejszą dla Muzeum Śląskiego motywacją - dążeniem do odnowy więzi międzyludzkich i poczucia przynależności do wspólnoty.

Proces rewitalizacji wpływa na strukturę urbanistyczną miasta, społeczność lokalną i środowisko. W sposób kompleksowy oddziałuje na bliższe i dalsze otoczenie, dlatego tak istotne jest to, aby w procesie konsultacji i projektowania zmian uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców.

W trakcie Forum chcemy poruszyć nowe kwestie związane ze współpracą międzysektorową oraz porozmawiać o roli adaptacji obiektów zabytkowych i odnowie przestrzeni o znaczeniu historycznym. Istotne będą również kwestie związane z kompleksowym planowaniem przestrzennym, które ingeruje w tkankę miasta i relacje społeczne. W ramach tej części projektu uczestników zaprosimy do udziału w spotkaniach zorganizowanych również poza siedzibą Muzeum Śląskiego, gdzie będziemy rozmawiać o znaczeniu obszarów industrialnych dla rozwoju społeczności lokalnej.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy i wymiany doświadczeń, dlatego do uczestniczenia w Forum zapraszamy wszystkich, dla których ważne jest dziedzictwo regionu i relacje łączące jego mieszkańców.

Partnerzy:

Zobacz również:

konferencje konferencje w Katowicach wydarzenia Katowice